Bekering tot de islam

Zich bekeren tot de islam

“Alle lof komt Allah toe en vrede en zegeningen zij met Zijn profeet, zijn metgezellen en zijn familie.”

Inleiding

Deze uiteenzetting heeft tot doel een aantal vooroordelen weg te werken, die op grote schaal verspreid zijn onder diegenen die het verlangen hebben om moslim te worden. In dit geval is het, onder meer, de gewoonte om een verklaring van bekering af te leggen in de aanwezigheid van één of meerdere imams. Deze keuze moet worden bevestigd en gevalideerd door een verplichte naamsverandering.

Dit soort verkeerde opvattingen, gecombineerd met het beeld dat de lokale en internationale media over de islam en moslims overbrengt en die, vaak, niet het beste beeld van deze religie weerspiegelt, zou de kandidaat ervan kunnen weerhouden zich te bekeren. Zodoende, lijkt het ons van cruciaal belang om deze clichés en vooroordelen te laten verdwijnen door een meer objectieve benadering van een correct verloop van dit proces.

Hoe gebeurt de bekering?

Bij het bekeren, vindt geen bijzondere plechtigheid plaats; het voldoet om overtuigd te zijn van de gemaakte keuze. Verder dient men ook goed te hebben nagedacht over deze keuze en te handelen met een eerlijke intentie, zonder dat er andere niet-religieuze bedoelingen bij komen kijken zoals het huwelijk bijvoorbeeld.

De bekering tot de islam is het resultaat van een diepe meditatie en de vrucht van een oprechte en persoonlijke beslissing. De geloofsverklaring die het volgende inhoudt: “Ash-hadoe allaa ielaaha iella llaah, wa ash-hadoe anna Moeh'ammadan rasoeloe laah” en die het volgende betekent: “Ik getuig dat er geen god is naast Allah en ik getuig dat Mohammed Zijn boodschapper is”, kan worden uitgesproken in het bijzijn van één of meerdere getuigen waarvan het aantal niet bepaald is. Toch is het beter en zelfs sterk aangeraden om de verklaring af te leggen in het Islamitisch en Cultureel Centrum van België waar deze officieel kan gemaakt worden.

Wie zich wilt bekeren, kan dit doen zonder afspraak tijdens de openingsuren van het centrum. De persoon in kwestie dient de identiteitskaart en twee recente pasfoto’s mee te brengen om een dossier aan te maken.

Om een bekering die plaatsvond buiten het Centrum officieel te maken, kunt u een afspraak maken met de administratiedienst van het Islamitisch Centrum. Het attest van bekering, die wordt overhandigd na de procedure, zal u bepaalde administratieve procedures vergemakkelijken zoals het verkrijgen van een visum om de bedevaart en de ‘Oemra te kunnen verrichten, het huwen met een moslim of het registreren van de laatste wilsbeschikking om in een islamitisch graf te worden begraven.

Voor meer informatie over het verkrijgen van dit attest van bekering, nodigen wij u uit om contact op te nemen met de administratiedienst van het Islamitisch Centrum. De naleving van de islam houdt het volgende in; het erkennen dat er slechts één God is, dat de Mohammed een profetische missie kreeg en dat de islam de ware universele boodschap is. De geloofsovertuiging van een moslim betekent het naleven van verschillende richtlijnen die betrekking hebben op de relatie met de Heer, zichzelf en andere wezens.

Wat is de betekenis van de geloofsverklaring (Chahada)? “Ash-hadoe allaa ielaaha iella llaah” dit houdt in dat een exclusieve verering wijdt aan God, de enige Schepper van het universum en de enige die het recht heeft aanbeden te worden.”Aash-hadoe anna Moeh'ammadan rasoeloe laah”, dit houdt in dat men overtuigd is van het feit dat de profeet Mohammed, vrede zij met hem, de boodschapper is van God en dat de gelovige zijn leer dient te volgen.

Wat na de Chahada?

De nieuwe moslim voert een volledige lichaamsreiniging die een nieuwe start in het leven symboliseert. Vervolgens wordt de nieuwe moslim uitgenodigd om het belang te leren kennen van de kennis over het gebed die de belangrijkste zuil is van de islam. Om deze kennis te verwerven, zijn er zowel in het Islamitisch Centrum als in de bibliotheek boeken ter beschikking. Wij delen u ook graag mee dat u zich in het Islamitisch Centrum kunt inschrijven voor opleidingen over het gebed.

Tot slot willen wij benadrukken dat de islam aanzienlijk veel aandacht schenkt aan een permanente ontwikkeling van religieuze kennisverwerving om zo in staat te zijn het geloof te praktiseren op een correcte manier.

Moge de zegeningen en vrede van Allah zenden over de profeet Mohammed, over zijn familie en zijn metgezellen.

Mosquées de Belgique


Newsletter

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes!

Inhoud syndiceren

Colloquium


Gebedstijden

Fajr: 04:25

Sunrise: 06:35

Dhuhr: 13:41

Asr: 17:35

Maghrib: 20:49

Isha: 23:00(20 uren en 28 minuten over)


Kalender


Latest medias