Imam Abdelhadi Sewif : Lettre de soutien de la Ligue des Imams de Belgique

Nederlandse versie onderaan ======================

Lettre de soutien de la Ligue des Imams de Belgique

Avis de la Ligue des Imams de Belgique, concernant l’imam du Centre Culturel Islamique de Bruxelles,

Salutation cordiale,

Nous avons pris connaissance, avec consternation, des nouvelles qui discréditent l’imam du Centre Islamique et Culturel de Bruxelles, M. Abdelhady SEWIF, et nous nous sommes fort étonnés de ces rumeurs en la personne de l’imam de la plus ancienne institution religieuse et culturelle de Belgique, alors que cet imam est venu de son pays d’origine par les voies officielles et légales, depuis déjà treize ans.
Pourtant, cet imam est bien connu auprès des instances officielles et civiles des différents milieux sociaux, par sa probité, sa modération et son souci constant de propager les valeurs du respect, de la tolérance, de la modération et du bien-vivre ensemble.
Cela se ressent bien à travers ses discours, ses leçons et ses réunions, mais aussi à travers ses participations dans de nombreuses manifestations culturelles dont celles qui dénoncent fermement la violence et le terrorisme dans toutes leurs formes, et qui mettent en garde contre le zèle et l’extrémisme religieux, et leurs causes.
Ses efforts en cette matière sont louables, indéniables et connus de tous ceux qui le connaissent.
Nous, les membres de la Ligue des imams, sommes témoins de ces vérités, nous appuyant sur notre bonne connaissance de cet imam à travers nos rencontres fréquentes et notre coopération soutenue, et ce pour le bien commun et les intérêts de tous, nous basant sur les valeurs éthiques humanistes et sur les principes communs des religions monothéistes et qui sont conformes à la nature saine de l’Homme. En effet, ces valeurs sont corollaires avec celles de la justice, de l’équité, de la dignité humaine, et de la réalisation du bien-vivre ensemble, du bon voisinage, en paix et en toute sécurité.
Par ce témoignage, nous sollicitons les autorités de tutelle de bien vouloir vérifier longuement l’origine et l’exactitude des griefs retenus contre ce brave imam, le cheikh M. SEWIF Abdelhady, en tenant compte de la réputation de notre pays quant à son sens de la justice et à ses très bons rapports avec l’islam et les musulmans.
Nous espérons que ces instances prennent en considération notre témoignage, et révisent leurs positions le concernant, avec recul, sagesse et équité, et nous sommes assurés à l’avance que leur souci majeur est de mettre en avant les intérêts de notre pays et de ses concitoyens.
Implorons le Seigneur Tout Puissant qu’Il perdure sur nous tous, le bonheur du bien-vivre ensemble et du bon voisinage, la sécurité, la paix et la prospérité, qu’Il bénisse notre pays et qu’Il continue à nous combler tous de ses bienfaits et de ses faveurs ! Amen !
Veuillez agréer l’expression de mes meilleurs sentiments et de ma plus haute considération.

Bruxelles, jeudi 16 novembre 2017

Signature : Le président de la Ligue des imams
Cheikh Mohamed Toujgani

Nederlandse versie ==============================

Verklaring van de Vereniging van Imams in Brussel met betrekking tot het Islamitische Centrum en zijn imam

Na onze oprechte begroeting:

We hebben met grote spijt enig nieuws ontvangen over enkele vermoedens over het Islamitische en Culturele Centrum in Brussel en de Imam (Sheikh Abdel Hadi Suef). We zijn verrast door de gerichtheid van deze oude religieuze en culturele instelling die wordt beschouwd als een aanwinst voor het Belgische koninkrijk in het algemeen en moslims in het bijzonder. Waar het werd gebouwd in opdracht van koning Boudewijn.

Wij in de vereniging van imams in België zijn verrast door de lancering van dergelijke vermoedens over dit oude religieuze instituut, dus we willen de Belgische publieke opinie graag informeren wanneer we deze verklaring afgeven namens de vereniging van imams in België en laten het volgende weten:

Het Islamitisch en Cultureel Centrum is een religieuze en culturele instelling die een pionier is geweest in de vorming van vele religieuze gidsen en professoren van islamitisch onderwijs en wordt aanbevolen te worden benoemd in de officiële Belgische scholen zoals die bekend zijn tot de oprichting van het uitvoerend orgaan van de moslims in België. Het Islamitische Centrum heeft echter nog steeds een positieve aanwezigheid en een actieve deelname om extremisme te ontmoedigen en te waarschuwen tegen geweld en het terrorisme in al zijn vormen te veroordelen door het organiseren van verschillende evenementen, vergaderingen en seminaries in lokale talen om de cultuur van tolerantie te verspreiden. en de principes van coëxistentie en goede zeden bij verschillende gelegenheden onder begeleiding van de Islamitische Wereld Unie en onder haar toezicht. De imam van het centrum, Sheikh Abdul Hadi Suef, nam ook stelling tegen alle vormen van extremisme. Hij roept altijd op tot de afwijzing van extremisme en geweld met alle kracht door zijn toespraken en lessen en zijn positieve deelname aan het vaststellen van waardenprincipes en goed nabuurschap. via de middelen die binnen en buiten het centrum beschikbaar zijn, dit is wat we van de man wisten op grond van contact en onze samenwerking , daarom vragen we de betrokken autoriteiten om rekening te houden met deze verklaring en het onderwerp zorgvuldig te bespreken en het wijselijk te heroverwegen , en we hebben vertrouwen in hun competentie en scherpte om rekening te houden met de belangen van het thuisland en de burgers; Dit is in overeenstemming met de convenanten van hun voorgangers en de convenanten die in dit verband werden gesloten, met de opening van de dialoog op welke vormen dan ook op te lossen en elke dubbelzinnigheid te verwijderen. We werken samen in het dienen van het algemeen welzijn en proberen de menselijke waarden en wederzijds respect te consolideren tussen alle categoriën van deze samenleving in dit land. We zijn klaar voor een positief werk en vruchtbare samenwerking ten behoeve van het publiek en de belangen van de natie en de burgers. We roepen de Almachtige Allah op om dit land veilig, genereus te maken, en in de zegen van veiligheid, geluk en geruststelling onder alle mensen.

Gedaan te Brussel, op donderdag 27 november, Safar 1439 Hijri, overeenkomend met 16 november 2017

Met waardering en respect

Handtekening: president van de vereniging van imams in België, Mohamed Tijkani


Verklaring van de Vereniging van Imams in België in verband met de betrekking van de Imam van het Islamitische en Culturele Centrum in Brussel

Na onze oprechte begroeting:

We hebben met grote spijt gehoord wat er over de Imam van het Islamitische en Culturele Centrum in Brussel (Sjeik Abdel Hadi Suef) wordt gezegd en we zijn verrast door het uitspreken van een dergelijke beschuldiging tegen een imam in een al lang bestaande religieuze en culturele instelling . De imam is al meer dan dertien jaar officiële afgezant uit zijn land en hij is bekend in de onderontwikkelde kringen en in maatschappelijke organisaties uit verschillende sectoren van de samenleving. Hij staat bekend om zijn integriteit en gematigdheid en zijn inspanningen om de cultuur en waarden van tolerantie en coëxistentie onder alle burgers te verspreiden door middel van zijn preken en lessen, evenals zijn acties door zijn deelname aan vele evenementen en culturele evenementen en protesten waarin terrorisme wordt veroordeeld in alle vormen Er wordt gewaarschuwd tegen extremisme en zijn inspanningen in dit verband kunnen gelukkig helemaal niet worden ontkend.

Wij in de vereniging of Imams in België zijn getuige van deze feiten en dat op basis van onze kennis van de Imam door contact en communicatie en samenwerking in dienst van het algemeen welzijn en dit is gebaseerd op onze principes en de ethiek van de religies die kwamen en aanvaard werden door het menselijke instinct en gebaseerd op de norm van de universums op basis van het evenwicht om de menselijke waardigheid te bewaren en gerechtigheid en naastenliefde te bereiken om mensen in vrede en veiligheid naast elkaar te kunnen bestaan

Daarom vragen we de betrokken partijen ervoor te zorgen dat de belangen van dit land en haar reputatie in aanmerking worden genomen en dat het onderwerp wordt herzien en heroverwogen, en we hopen dat ze deze verklaring in overweging zullen nemen en we vertrouwen hebben in zijn belang in het belang van de natie en de burgers hebben wij en alle burgers de zegen van coëxistentie en goed nabuurschap. We vragen God om dit land veilig, zeker, genereus en welvarend te maken en te genieten van het geluk en de geruststelling onder alle mensen. .

Gedaan te Brussel, donderdag 27 safar 1439, Hijri komt overeen met 16 november 2017 n.Chr

Met waardering en respect

Handtekening: president van de Vereniging van Imams Sheikh Mohammed Tijkani.

Lettre de soutien de la Ligue des Imams de Belgique

Concours de la Ligue Islamique Mondiale


Horaire des prières

Fajr: 06:39

Sunrise: 08:39

Dohr: 12:40

Asr: 14:23

Maghrib: 16:40

Isha: 18:40(Après 18 heures et 5 minutes)


Calendrier


Latest medias